16.6.09

ochtendVanmorgen om half zes had de zon al zichtbaar moeten zijn, maar de wolken aan de horizon hielden haar nog even verborgen en dus kon ik een tijdje dromen aan de dijk over ontwikkelingshulp door kerken. Worden mensen beter van ons geloof en onze beschaving waarin wapens en geld zo'n belangrijke rol spelen? Hebben we wel het recht om mensen onze normen en waarden op te dringen onder het mom van helpen? Moeten we niet eens evalueren of we nog aan de idealen van Albert Schweitzer voldoen die volgens de verhalen die ik op school kreeg bestonden uit iedereen helpen, ongeacht zijn denken en afkomst en daartoe de kracht te ontvangen vanuit je geloof. De barmhartige Samaritaan hielp waar er geholpen moest worden en keek niet eerst naar afkomst en respecteerde de ander zoals die was. Ik herken dat nog bij het Leger des Heils die ongelooflijk goed werk verrichten zonder opdringerig te evangeliseren. Ik sprak laatst iemand die me vertelde dat ontwikkelingswerk door kerken beter werkt dan ontwikkelingswerk door de overheid omdat er een relatie is tussen de geldschieters en de werkers in het veld en er terugkoppeling is en er veel minder geld aan de strijkstok blijft hangen. Het is een bekrompen idee van mij dat het evangeliseren een hoger doel is dan vanuit je geloof de medemens helpen en misschien heeft hij daarin wel gelijk en komen de vele geloofstwisten daar en hier door een andere oorzaak.