18.7.09

de sigarenkist

Gisteren kreeg ik van de Rabobank de sigarendoos van het bestuur van het Groene Kruis, die om onverklaarbare redenen in het Stadse kantoor beland was en nu bij de sluiting boven water kwam. Uit hoofde van mijn functie heb ik nog deel uitgemaakt van het plaatselijke en later eilandelijke Groene Kruisbestuur maar nimmer een sigaar uit eigen doos behoeven te roken.
Sigaren waren vroeger, net als een voorzittershamer, onverbrekelijk verbonden met vergaderen. In de notulen van de gemeenteraad van vroeger las ik een vraag van Pau Kreeft. Iedere vergadering wordt er een nieuwe kist van 50 sigaren geopend en kunnen B&W aangeven waar steeds die overgebleven sigaren gebleven zijn? Ook is er een discussie over wat we de Zweden moeten geven als dank voor het geld voor het Trefpunt en het voorstel is een zilveren sigarendoos te schenken, maar het wordt uiteindelijk een foto van het Trefpunt.
Ik heb de afbeelding eens goed bestudeerd en proberen in verband te brengen met het Groene Kruis besturen. Ik heb nooit zo'n vergadering als op de afbeelding bijgewoond, zag er nooit kinderen stiekem roken en drinken en nooit kinderen die naar mijn kruis grepen. Zou die vrouw in het midden met dat kind op schoot zuster Vrij moeten verbeelden?
Ik zal de doos aanbieden aan het streekarchief en mogelijk kan Harrie Goosens hem een keer tentoonstellen in de praktijk van Joost, de plek waar vroeger het Kruisgebouw stond en we vergaderden.